Ime podjetja / Naziv (obvezno)

Vaša E-pošta (obvezno)

Telefon

Opombe

Datoteka

DIKTUM d.o.o.

Kotnikova ulica 34
1000 Ljubljana

D.Š.: SI30438110
M.Š.: 6275770000

Telefon: +386 (0) 8387 80 64
Telefon: +386 (0) 40 196 333
E-pošta: info@diktum.si