Kaj je sodno overjen prevod?

Sodno overjen prevod je prevod, ki ga opravi sodno zaprisežen prevajalec oz. sodni tolmač, ki ga je z odločbo imenovalo Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Sodni prevod je zvezan z izvirnikom ali overjeno kopijo izvirnika. Sodni tolmač prevod opremi s svojo izjavo, žigom in podpisom, s čimer jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in da je zanj tudi civilnopravno odgovoren.

Kdo potrebuje sodno overjen prevod?

Sodno overjene prevode stranke navadno potrebujejo za delo v tujini, študij v tujini, poroko v tujini, zdravljenje v tujini, poslovanje družbe v tujini, za postopke na sodišču itd.

Vrste dokumentov, ki jih prevajamo in sodno overimo:
  • sodni prevod rojstnega lista
  • sodni prevod potrdila o nekaznovanosti
  • sodni prevod izpisa iz sodnega registra
  • sodni prevod diplome
  • sodni prevod policijskega poročila
  • sodni prevod izvedenskega mnenja
  • sodni prevod zdravniškega izvida ipd.

Potrebujete sodno overjen prevod?