Lokalizacija spletne strani pomeni jezikovno in kulturno prilagoditev spletne strani, da bo uporabna za prebivalce drugih držav.

Lokalizacija spletne strani ni prevod spletne strani

Lokalizacija spletne strani ni njen prevod. Pri lokalizaciji spletne strani je pomembno, da se upošteva kulturni vidik države, kateri je besedilo namenjeno.

Spletna stran mora biti ne samo prevedena, ampak tudi prilagojena ciljnim uporabnikom. Slabo lokalizirana spletna stran lahko naredi več škode kot koristi vašemu poslu, saj je lahko za ciljne uporabnike neprimerna ali celo žaljiva.

Kdo opravi lokalizacijo spletne strani?

Pri nas lokalizacijo spletne strani opravijo naravni govorci ciljnih jezikov. Pri angleškem in nemškem jeziku smo še posebej pozorni na trg, na katerega namerava stranka prodreti (Anglija, Amerika, Kanada, Nemčija, Avstrija, Švica), saj je pri vsaki od držav potrebno upoštevati različne jezikovne konvencije in kulturne posebnosti ciljnega okolja in trga.

Kaj obsega lokalizacija spletne strani?

  • prilagoditev valut
  • prilagoditev slik
  • prilagoditev formata datuma in časa
  • prilagoditev naslovov in telefonskih števil, glede na lokacijo
  • prilagoditev barvne sheme
  • po potrebi tudi prilagoditev izgleda in postavitve spletne strani.

Lokalizacija

Potrebujete jezikovno in kulturno prilagoditev vaše spletne strani?

Cilj lokalizacije je izdelava spletne strani družbe, ki upošteva lokalno kulturo in navade. Tako ima določena družba več različic spletne strani, s katerimi vstopa na tuj trg.