Specializirani smo za prevajanje vseh vrst strokovnih besedil. V prevod nam lahko zaupate pravna, medicinska, farmacevtska, tehnična, ekonomska ter druga strokovna besedila. Strokovni prevodi zahtevajo od prevajalca poleg odličnega znanja jezika, tudi znanje strokovnega področja, na katerega se besedilo nanaša. Ravno zato so vsi naši prevajalci strokovnjaki na svojih področjih, sodelujemo pa tudi z drugimi strokovnjaki s področja farmacije, medicine, ekonomije, prava itd. Vse to omogoča, da so naši strokovni prevodi najvišje kakovosti!

Prevode tudi lektoriramo.

Lektor se osredotoči predvsem na pravilno in konsistentno uporabo strokovnih izrazov, slog, obliko in sporočilnost besedila. Naši lektorji so jezikoslovci in hkrati tudi naravni govorci jezika, katerega lektorirajo.

Vrste strokovnih besedil, ki jih prevajamo:
 • prevodi pravnih besedil
 • prevodi tehničnih besedil
 • prevodi medicinskih besedil
 • prevodi farmacevtskih besedil
 • prevodi poslovnih besedil
 • prevodi ekonomskih besedil
Vrste dokumentov, ki jih prevajamo:
 • prevodi pogodb
 • prevodi sodb
 • prevodi navodil za uporabo
 • prevodi patentnih zahtevkov
 • prevodi dokumentov Evropske agencije za zdravila za registracijo zdravila v Sloveniji
 • prevodi zdravniških izvidov
 • prevodi revizorskih mnenj
 • prevodi študij
 • prevodi letnih poročil
 • prevodi tehničnih priročnikov
Jeziki, ki jih prevajamo:
 • prevajanje angleščine
 • prevajanje nemščine
 • prevajanje hrvaščine
 • prevajanje srbščine
 • prevajanje italijanščine
 • prevajanje francoščine
 • prevajanje ruščine

Potrebujete strokoven prevod?